ავტორიზაცია FB ავტორიზაცია რეგისტრაცია
სესხის თანხა
სესხის ვადა
ყოველთვიური გადასახადი
წლიური ეფექტური
დაფარვის თარიღი

შეავსეთ სესხის განაცხადი

პროცედურა სულ 5 წუთს დაიკავებს

მიიღეთ პასუხი

მაქსიმუმ 15 წუთში

მიიღეთ თანხა მომენტალურად
თქვენს "ჯი-ეფ-ეს"-ის ელექრონული საფულის ანგარიშზე
1
გაიუმჯობესე საკრედიტო ისტორია
2
მიიღე გაზრდილი თანხა ყოველ კრედიტზე
3
მიიღე დაბალი პროცენტი და დააგროვე ბონუსი
4
მიიღე უფრო სწრაფად ყოველი ახალი კრედიტი
5
კრედიტის დაფარვის დღეს ირჩევთ თქვენ

ჩვენ შესახებ

  http://gfsgroup.ge  არის შპს „ჯი-ეფ-ეს-ჯგუფი“-ს (ს/კ 405191135) საკრედიტო და ფინანსური პროდუქტებით მომხმარებელთა სწრაფი და მარტივი გზით მომსახურებისათვის შექმნილი.

  ჩვენი ორგანიზაცია არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზორებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (ლიცენზია N1160317) საფუძველზე.  მისი ძირითადი საქმიანობაა ონლაინ მიკრო სესხების გაცემა ასევე ელექტრონული საფფულით კლიენტების მომსახურება.

  სესხების გაცემისას ჩვენი ოარგანიზაცია იყენებს მაღალი სტანდარტის შიდა სკორინგის სისტემას, რაც უზრუნველყოფს კლიენტები, როგორც სქართველოს მოქალაქეეების ასევე უცხო ქვეყნების მოქალაქეების იდნტიფიკაციისა და მათ შესახებ არსებული სრული ფინანსური და პერსონალური ინფორმაციის უმოკლეს ვადებში მოძიებას, კლიენტის მომდინარე იდენტიფიკაციას და ფინანსური თუ სხვა სახის რისკების გამოვლენას.

  მას ასევე გააჩნია გაცემული სესხების დაფარვის ეფექტური და კლიენტების მოთხოვნილებებზე მორგებული სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს კლიენტის მიერ სესხის დაფარვის ფართო საბანკო და ტექნიკური, ინტერნეტ გადახდის, დავალიანების თანხის კლიენტის სახსრებიდან ავტომატურად ჩამოჭრის კლიენტთანვე შეთანხმებულ შესაძლებლობებს. ჩვენთან სესხის აღების პროცესი მარტივი და მოხერხებულია.

  ჩვენ სესხს გავცემთ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობით, კლიენტის მიერ არჩეული პირობებით, მასზე მორგებული გადახდის ვადებითა და სწრაფი და ეფექტური დაფარვის ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობების შეთავაზებით.


შეავსე მარტივი ფორმა

სესხის დამტკიცება 15 წუთში

დაბალი %

სესხის ხელსაყრელი პირობები

როგორ ავიღოთ სესხი?

დარეგისტრირდით საიტზე

http://gfsgroup.ge  სადაც შეგექმნებათ პირადი გვერდი.

პირადი გვერდიდან შეავსეთ სესხის განაცხადი

ჩვენთან განაცხადის შევსება ძალიან მარტივია. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე შეავსეთ მარტივი განაცხადის ფორმა და მიიღეთ თანხა თქვენს საბანკო ანგარიშზე. განაცხადის შევსებისას გაეცანით ყველა აუცილებელ დოკუმენტებს რაც განთავსებულია თქვენს პირად გვერდზე: განაცხადი, სესხის ხელშეკრულებას, სესხის სპეციალურ და მნიშვნელოვან პირობებს. კალკულატორის საშუალებით აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სესხის თანხა და ვადა.

გადმორიცხეთ 1 თეთრი საიტზე მითითებული ჩვენი კომპანიის საბანკო ანგარიშზე

სესხის დამტკიცებისათვის აუცილებელი პირობაა გადმორიცხოთ 1 თეთრი თქვენი პირადი საბანკო ანგარიშიდან ჩვენს რომელიმე საბანკო ანგარიშზე. ეს ხელს უწყობს თვენს იდენტიფიკაციასა და ვერიფიკაციის პროცესის უმოკლეს ვადებში დასრულებასა და სესხის გაცემაზე სწრაფი და თქვენთვის მოხერხებული პირობებით დამტკიცებას.

მიიღეთ თანხა უმოკლეს ვადაში განმავლობაში

როგორც კი თქვენს მიერ გადმორიცხული 1 თეთრი აისახება ჩვენს ანგარიშზე, ჩვენი ორგანიზაციის შიდა სკორინგის სისტემის საფუძველზე მოხდება თვენი იდენტოფოკაცია და ვერიფიკაცია პირადი მონაცემებზე დაყრდნობით. სესხის თანხა ჩაგერიცხებათ უმოკლეს ვადაში თქვენს საბანკო ანგარიშზე.

როგორ დავაბრუნო სესხი?სესხის დაფარვის პირობებს თქვენვე ირჩევთ სესხის განაცხადის შევსებისას, კერზოდ ირჩევთ სესხის დაფარვის ვადას და დაფარვის პერიოდულობას,რის საფუძველზეც ეთანხმებით გადახდის გრაფიკსაც. გადახდის გრაფიკსი გათვალისწინებულია სესხის დაფარვის წესი: სესხის თანხას დაფარავთ ძირთან ერთად თუ ძირის გარეშე. სესხის დაფარვა მოხდება თქვენს მიერ არჩეული გადახდის გრაფიკის შესაბამისად.
რა გზებითაა შესაძლებელი სესხის დაფარვა?
სესხის დაფარვა თქვენ შეგიძლიათ იმ გზით, რომელიც თქვენთვის იქნება ყველაზე მოსახერხებელი, კერძოდ, სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ:
გადახდის ტერმინალით (TBC Pay, Express Pay)
ინტერნეტ ბანკით პირადი კაბინეტიდან
პირადი გადარიცხვით საბანკო ანგარიშიდან
ჩვენთანვე გახსნილი ელექტრონული საფულეში არსებული თანხებიდან

ხშირად დასმული კითხვები